תשלום שכר במזומן

עפ"י החוק לצמצום תשלום במזומן שנכנס לתוקף החל מה-01.01.19 אין אפשרות לשלם שכר מעל 11,000 במזומן. להרחבה עיין בפוסט המורחב >>>.

עדכון נתוני עובדים לשנה החדשה – 101

טופס 101 הינו המפתח והבסיס לחישוב המס, הזיכויים הניכויים וביטוח לאומי של כלל העובדים. מומלץ להבהיר לעובדים את חשיבות המילוי הנכון של הטופס וההשלכות הכספיות מאי מילוי הטופס כנדרש. לנחייתכם מצ"ב טופס הנחיות למילוי 101, מומלץ להעבירו לעובדים יחד עם העברת טופס 101 לחתימתם.
הערה: בעובדי הוראה קיימת חשיבות נוספת לתקינות הפרטים בטופס שכן הוא מהווה גם את בסיס המידע לזכאויות נוספות כמו שעות גיל, אם, תוספת מעונות ועוד.

עדכון דרגות ביטוח לאומי

1. גובה התקרה
תקרת ביטוח לאומי לשיעור המופחת לשנת 2019 תעמוד על 6,164 ₪ (3.5% עובד, 3.55% מעסיק)
על יתרת השכר הגבוהה מסכום זה מנוכה ביטוח לאומי בשיעור הגבוה (12% עובד, 7.6% מעסיק)
2. אחוז הפרשה
אחוז הפרשות מעסיק התעדכן ב-0.1%
בשיעור הנמוך (עד שכר של 6,164 ₪) עומד על 3.55% (במקום 3.45%)
בשיעור המלא (על יתרת השכר מעל 6,164 ₪) עומד על 7.6% (במקום 7.5%)