ביגוד לעובדי הוראה
לדמי ביגוד זכאים עובדים במגזר הציבורי או בארגונים הכפופים להסכמים קיבוציים.
החישוב: 2,116 ₪ * היקף משרה

דגשים לתשלום דמי ביגוד:
⇐ את הקצובה יש לשלם במשכורת חודש יולי.
⇐ הקצובה משולמת בהתאם להיקף המשרה, אך לא יותר ממשרה מלאה.
⇐ המועסק אצל יותר ממעסיק אחד, מעבר ל100% משרה, יקבל קצובה יחסית מכל מעסיק. כל מעסיק יחשב לפי שיעור העסקה אצלו חלקי סך הכל שיעורי העסקה כוללת.
⇐ מורים בחינוך הטכנולוגי זכאים לתוספת בסך 346 ₪ נוספים עבור 2 חלוקים וחלקם זכאים גם לזוג נעליים סך הכל 547 ₪ – ראה רשימה בחוזר משרד החינוך.
⇐ מורים לחינוך גופני זכאים לקצובת ביגוד נוספת לפי שיעור משרתם:

קישור לחוזר משרד החינוך >>>