עדכון תוספת שקלית ואחוזית לדרוג המנהלי
עפ"י הסכם מסגרת שנחתם בין מעסיקים במגזר הציבורי ובין הסתדרות העובדים הכללית החדשה יעודכנו סכומי התוספת השקלית והאחוזית לעובדים בדרוג המנהלי בחודש דצמבר 2019:

1. שיעור התוספת האחוזית יעמוד על 3.875% במקום 3% כיום.
2. סכום התוספת השקלית יעמוד על 301.85 למשרה מלאה במקום 224.98 ₪ כיום.

עדכון תעריפי דמי חבר – הסתדרות המורים
הסתדרות המורים הודיעה כי החל משכר ינואר 2020 יעודכנו תעריפי דמי החבר: בין 33% ל-74.9% משרה- 52 ₪ לחודש. ומעל 75% 59 ₪ לחודש.