• וותק – אם עבד פחות משליש משרה, או פחות מחצי שנה, לא זכאי לתוספת וותק. תוכנות שכר רבות מעדכנות וותק באופן אוטומטי. חשוב לעקוב פרטנית.
• דרגה וגמולי השתלמות – פעמים במקביל לעדכון הדרגה למורה פוחתת הזכאות לגמולים. חשוב לעקוב אחרי עדכון דוח נתוני כוח אדם בהוראה.
• שעות וגמולי תפקיד – פעמים משתנה תפקיד המורה וכתוצאה מכך זכאותו לשעות וגמולי תפקיד. חשוב לבחון פרטנית כל תפקיד וגמול בדגש על גמולי בגרות המושפע ממספר תלמידים.
• קרן השתלמות – עו"ה עם פחות משליש משרה אינו זכאי לקרה"ש של עובדי הוראה. סייעת בוותק פחות מ 3 שנים אינה זכאית לקרה"ש. עם שינוי בהיקף המשרה לעובד חשוב לבחון שנית זכאות לקרה"ש.
• משרת אם – עו"ה המועסקת בשיעור של 79% משרה במספר מוסדות חשוב לבחון האם זכאות העובדת ל'תוספת אם יחסית' השתנתה או בוטלה.
• שעות גיל – בחינת זכאות העובד הינה לפי ה-31.12, חשוב לשים לב כי העדכון מבוצע כבר בתחילת שנת הלימודים – חודש ספטמבר.
• מוסדות לחינוך מיוחד המצטרפים לאופק חדש
עד להשלמת המרת השכר ע"י משרד החינוך וחברת יוניק, יש לשלם מקדמות אופק חדש לעובדים המצטרפים לרפורמת אופק חדש. המקדמות יחושבו כאחוז תוספת בשכר לפי שכרם הנוכחי של העובדים בעולם ישן:

1. עו"ה ביסודי – 17%
2. עו"ה בעל יסודי – 27%
3. סגן ראשון – 20%
4. מנהל – 15%

המקדמה מחושבת על רכיבי השכר המומרים באופק חדש: שכר משולב, תוספת 87, תוספת 94, תוספת 2001, תוספת 2008, גמול פיצול, גמולי השתלמות, גמול כפל תואר ותוספת 2011.
המקדמה תקוזז כאשר תקבע דרגה באופק חדש.