כלל המוסדות: הועבר תקציב בגין קצובת ביגוד
הועבר תקציב בגין קצובת ביגוד בשני תעריפים:

רמה 3 – לסייעות, מזכירות, שרתים: סך 1,540 ₪ למשרה מלאה
רמה 4 – לעובדי הוראה: סך 2,150 ₪ למשרה מלאה.

דגשים ופירוט תשלום ביגוד ראה בעדכוני שכר קישור >>>