⇐ מוסדות יסודיים וחטיבות עליונות- קיזוז בגין אי הגשת מצבת מורים
שימו לב! מוסדות שטרם הגישו מצבת מורים חתומה + אישור רואה חשבון – נדרשו לקיזוז בשיעור 10% מהתקציב.
מוסדות שטרם יגישו בחודש נוכחי, צפויים בחודש הבא לקיזוז בשיערו 20%.

⇐ תוספת גמול בגרות במוסדות חינוך מיוחד בחטיבה עליונה
החודש בוצע תשלום רטרואקטיבי מתחילת שנת הלימודים, בנושא 646. גמול בגרות אחוזי בחטיבה עליונה תוקצב משנת הלימודים הקודמת בעקבות מאבק של הקואליציה לחינוך מיוחד.

⇐ הרפורמה ללמידה משמעותית
במסגרת הרפורמה – תוספת 0.04 ש"ש למגזר הלא יהודי בשכבות י' – י"ב. התוספת מיועדת ליחידת לימוד נוספת במקצוע העברית. התוספת כ- 0.04 ש"ש לתלמיד, ולכיתה נורמטיבית – 1.44 ש"ש.

⇐ חינוך תעבורתי כיתות ט'- בטיחות בדרכים
בהתאם להוראת מנכ"ל שפורסמה בתחילת שנת הלימודים, כיתות ט' (בנוסף לכיתות י') ילמדו את התכנית בהיקף של 1 ש"ש, ויתוקצבו בהתאם (1).
התכנית לכיתות ט', הינה חלק מתכנית רחבה של לימודי בטיחות בדרכים מכיתות היסודי ועד כיתה י' במסגרת התכנית מוקצים תקציבים לשעות הוראה, וכן הופקו תכניות לימודים ייעודיות.
ביסודי – מוקצים 2 ש"ש לכיתה, כאשר בכיתות א'/ב' נדרש להעביר את תכנית "ללמוד תנועה", ובכיתה ה' – נדרש להעביר את התכנית – "עצמאים בשטח".
בכיתה ט' – נדרש ללמוד את התכנית 'חינוך לבטיחות בדרכים' ובכיתה י' – תכנית הלימודים בהתאם למבחן העיוני (תאוריה) הנדרש בלימודי נהיגה.

(1) מוסדות על יסודי לקוחות משרדנו, אשר קיבלו בחודש הקודם עדכון על שיעור ניצול שעות ההוראה המבוצעות, שימו לב הבדיקה לא כללה את שעות זה"ב לכיתה ט' אשר עודכנו בחודש נוכחי.