על יסודי: הסכם השכר
בעקבות הסכם השכר שנחתם, ואשר תחולתו מ 9.2017, חושב החודש תקציב מלא רטרו מחודש 9.2017. מקדמה שהתקבלה חודש קודם קוזזה.

גנים: גמול ליווי טיולים לגננות
התקבל תקציב עבור גמול ליווי טיולים לגננות. התקציב התקבל בנושא שכל"מ – כתוספת לתעריף ילד. סה"כ כ 5.2 ₪ לילד, ובמונחי גן – כ- 171 ₪ לגן מלא. גמול טיול הינו תוספת שכר ומיועד לעובדי הוראה שמתלווים לטיול או פעילות חוץ. הזכאות לגמול היא כאשר הפעילות מסתיימת לאחר השעה 14:00 בצהרים. ככל שהפעילות מסתיימת מאוחר יותר, כך גם הגמול גבוה יותר.

יסודי: מקדמות למסגרות קיץ בחופש הגדול
התכנית מיועדת לילדי כיתות א –ג, בבתי ספר רשמיים וכן מוכרים שאינם רשמיים. התקציב וההפעלה דרך הרשות המקומית. החודש הועברה מקדמה לרשויות שהצטרפו לתכנית.

חינוך מיוחד: לראשונה! תוקצב גמול בגרות אחוזי
בעקבות מאבק הקואליציה לחינוך מיוחד, לראשונה, תוקצב החודש גמול בגרות אחוזי למוסדות המגישים לבגרות. משרדנו גאה להיות שותף ביוזמה לקידום שויון לילדים מיוחדים. מזל טוב!