על יסודי – פעימה נוספת בהסכם השכר

פעימה נוספת בהסכם השכר בחודש דצמבר, בהתאמה עודכן ערך השעה. ערך התוספות למשרה מלאה, מורה בדרגת ב.א. וותק 1: כ-111 ₪.
פעימה נוכחית הינה חלק משורת פעימות שנקבעו בהסכם השכר האחרון, עד לשנת 2021 ובסופן צפוי שכר מורה מתחיל לעמוד על כ- 8,000 ₪. ראה הרחבה – פוסט שפורסם בעבר >>>

החזר שכר לימוד למורים

ע"פ פרסום משה"ח, נמצא כי בשנים קודמות- תשע"ז ותשע"ח הועברו לחלק מהמוסדות תשלומים כפולים (גם בנגררת 1 גם בנגררת 2) – החודש קוזזו הסכומים הכפולים.

חיזוק הכלה והשתלבות

תקציב ייעודי חדש להרחבת המענים לתלמידים עם צרכים מיוחדים. התקציב מוקצה לחינוך הרשמי ולרשתות חינוך עצמאי ומעיין החינוך בלבד!. התקציב משולם פר תלמיד, בסכום משתנה בהתאם למדד הטיפוח ברשות, ונע בין 25 ₪ בעשירון 1 ועד 150 ₪ בעשירון 10 – פר תלמיד לשנה ביסודי. בחטיבות ביניים מתוקצב סכום כפול לתלמיד.

עשירון טיפוחתקציב בש"ח לתלמיד יסודי (שנתי)תקציב בש"ח לתלמיד בחט"ב (שנתי)
12550
23050
350100
450125
570150
680175
7100225
8100225
9130250
10150300

מכשירי החייאה

החודש הועבר תקציב לרכישת דיפיברילטור לבתי ספר גדולים.
למה? התקציב בהמשך לחוק "לימוד עזרה ראשונה והחזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר" לצורך יישום החוק הוחלט כי משרד החינוך ישתמש בעלות חד פעמית לרכישת דיפיברילטור.
למי מיועד? מוסדות רשמיים, מוכר שאינו רשמי ותרבותי יחודי.
קריטריון להקצאה? מוסדות בהם למעלה מ 500 תלמידים.
מתי יועבר התקציב? בהדרגה לפי אשכול הרשות.

בשנת תשעט – אשכולות למס 1-4
בשנת תש"פ – אשכולות למס 5-7
בשנת תשפ"א – אשכולות למס 8-10

מה גובה ההקצבה? לפי עלות, עד 6,000 ₪ למוסד