1. קיזוז בגין אי דיווח מצבת מורים

קיזוז בגין אי הגשת אישור רו"ח על מצבת המורים: בתקציב חודש 2.17 קוזזו 10% למוסדות שלא דיווחו מצבת מורים. החודש – בתקציב 3.17, קוזזו 20% מהתקציב השוטף.במידה וטרם דווחה מצבת מאושרת – חשוב לדווח במיידית, בכדי למנוע קיזוזים נוספים ואף הקפאה של התקציב.

2. עדכון עלויות בהתאם להסכם שכר 2016:

בהמשך לעדכוני ההסכמים השונים, עודכנו העלויות בהתאם. עדכוני התעריף נוגעים למשרות בדירוג עובדי הוראה, דירוג מנהלי (כולל סייעות, שרתים ומזכירים), דירוג לבורנט ופסיכולוגים. קישור לפירוט הסכם 2016 לעובדי הוראה.

3. עדכון תקציב סייעת שניה שנה קודמת:

בשנת תשע"ו, חלק מהבעלויות קיבלו תשלום ביתר, בגין גנים שאינם זכאים. החודש בוצע קיזוז.