כלל מוסדות

1. אגרת שכפול וחומרים

בוצע חישוב ותשלום לתקופת 9-12.17. שיעור התקצוב משתנה לפי אשכול הרשות מ 90% באשכול 1-2 ועד 50% באשכול 10.
תשלומי הורים חומרים – מיועד לחומרי מלאכה וחומרי לימוד, משולם לכלל שכבות הגיל בתעריפים משתנים.
אגרת שכפול – מיועד להוצאות השכפול של חומרי למידה, מתוקצב לגילאי יסודי ועליונה. משולם פר תלמיד בחינוך הרגיל ופר כיתה בחינוך המיוחד.

שכבת גילתעריף שנתי לתלמיד - חומריםתעריף שנתי אגרת שכפול
גני חובה77-
יסודי5833 לתלמיד / 850 לכיתה
חטיבת ביניים8033 לתלמיד / 850 לכיתה
חטיבה עליונה5933 לתלמיד / 850 לכיתה

2. סל תלמיד לעולה

תקציב סל תלמיד לעולה הינו חלק ממערך נרחב שנועד לשילוב וקליטה מיטבית לתלמידים העולים. המערך כולל הקצאת שעות תוספתיות ללימוד השפה העברית כשפה שניה, ובשלב שני שיפור השפה והשלמת פערים במקצועות שונים, תכניות מיוחדות לשילוב חברתי ותרבותי. אגרת סל הקליטה מיועדת לסיוע כלכלי להורי התלמיד במימון ציוד לימודי, ספרי לימוד וסל תרבות. בהתאם לחוזר מנכ"ל, מנהל בית הספר נדרש בניהול כרטיס מעקב מפורט לכל תלמיד זכאי בו ירשמו הכנסות האגרה וכל הוצאה שסופקה לתלמיד. במידה ונותרת יתרה בכרטיס יש להעבירה להורי התלמיד. להלן סכומים שנתיים לתלמיד:

תאריך עלייהיסודיחט"בחט"ע
מ-1 ספטמבר 2016 עד 31 אוגוסט 2015626 ש"ח907 ש"ח1125 ש"ח
מ-1 בספטמבר 2015 עד 31 אוגוסט 2014498 ש"ח728 ש"ח896 ש"ח
מ-1 בספטמבר 2014 עד 31 אוגוסט 2013-448 ש"ח562 ש"ח