מוסדות לחינוך מיוחד

בוצע תחשיב מלא לנושאים פרא רפואי ושעות ההוראה. במקביל קוזזה המקדמה ששולמה חודשים קודמים.

תגבור לימודי יהדות
החודש הועברה מקדמה לשנת תשע"ח. הסכומים הועברו כסך כולל, וטרם קיים מידע על תעריף תלמיד. הרחבה בנושא תגבור לימודי יהדות ראו בפוסט קודם >>>