1. תוספת 2016: התוספת הינה למשרה מלאה

על יסודי: עד כה לא בוצע עדכון כביתר המוסדות. בעקבות חתימת ארגון המורים על ההסכם חושבה תוספת 2016. אך לתשומת לב מדובר בסכום שונה. מוסדות על יסודי תרבותי יחודי התקציב לא עודכן ומשרדנו בשיתוף איגוד מנהלי הישיבות, מבצעים בדיקה מול המשרד.

תאריךתוספת
01.09.2016108.74
01.04.2017176.7

תאריךתוספת
01.04.20170.625%

כלל המוסדות: גנים, יסודי והכשרת עובדי הוראה

תאריךתוספת
מ 01.03.2017193.64 ₪

2. קיזוז בגין אי דיווח אישור רו"ח על מצבת מורים

מוסדות שטרם דיווחו, החודש קוזזו 10% נוספים מהתקציב.

3. קיזוז בגין החזר שכר לימוד למורים ומענק שעות

מדי שנה, נדרש דיווח על ביצוע בפועל החזר שכר לימוד ומענק שעות למורים הזכאים. את הדיווח יש להגיש בחודש מאי על שנת לימודים נוכחית לאגף פיתוח מקצועי במשרד החינוך. החודש בוצעו קיזוזים למוסדות רבים, מבירור משרדנו מול האגף, מדובר בטעות והסכומים יוחזרו בחודש הבא.

4. תוקצב נושא חדש לכיתות אגף שח"ר

תכניות מתמטיקה בכיתות שח"ר – תקציב המיועד לסיוע מיוחד ובחתירה להבטחת הצלחת תלמידי כיתות אתג"ר בבגרות במתמטיקה. קיבלו תקצוב מוסדות שאושרו בוועדות ההקצבות.