כלל המוסדות: ערך השעה

תוספת מעונות: עודכנה ל 313 ₪ עבור ילד ראשון ו 211 עבור ילד שני. עליה מזערית ב 0.3%.

קיזוז בגין אי דיווח מצבת מורים

מוסדות שטרם דיווחו על מצבת מורים – צפוי קיזוז בתקציב חודש מרץ.