כלל מוסדות

1. עדכון עלויות:
כמידי שנה, בעלויות חודש אוקטובר עודכן לכלל המוסדות ברכיבי תקצוב המיועדים לשכר מינהלי – דמי אגודה מקצועית – 700 ₪ לעובד.

2. בתי ספר מקדמי בריאות:
החודש הועבר תשלום לבתי ספר מקדמי בריאות. בתי ספר מקדמי בריאות הינם בתי ספר אשר פועלים לקידום הבריאות, והוכרו ככאלו על ידי משרד החינוך. הפעילות הנדרשת מתמקדת בהבטים שונים, וביניהם:

– מינוי צוות מוביל בבית הספר לפיתוח התכנית.
– שילוב תחום הבריאות בתכנית השנתית.
– הקפדה על סביבה בית ספרית בטוחה ובריאה, כולל ניטור וטיפול במפגעים.
– ביצוע פעילות גופנית בנוסף לשיעורי חינוך גופני.

תקציב לבית הספר אינו ידוע מראש אלא בהתאם לסכום התקנה ולמספר המוסדות המבקשים. בשנה זו נע בין 3,000-4,500 ₪ למוסד בהתאם לדירוג המוסד. הגשת בקשה לשנת הלימודים תשע"ח עד 10/6/2018
קישור לפרטים נוספים >>>

גנים

דווח סייעות שניות – חשוב לוודא שמדווחים בגן 30 ילדים בגילאי 3-4 (באמח"י) חסר של תלמיד יכול לגרור לאי תקצוב סייעת שניה למוסד. לתשומת לב! בביקורות שטח שנערכות נבדק מס' התלמידים בפועל בגן (אפשרי סטיה של 10% ומספר אנשי הצוות, חשוב להיות ערוכים עם יומני נוכחות מסודרים ולתדרך את הצוות כיצד לפעול במקרה של ביקורת.

יסודי ועל יסודי

3. תגבור לימודי יהדות
החודש הועבר תקציב תגבור לימודי יהדות לשנת תשע"ז למוסדות הזכאים. ערך נקודה מלא עומד לשנה על 432 ₪ לתלמיד. בחלוקה חודשית לתלמיד מתקבל סך של 36 ₪ בלבד ל 12 חודש, שהם סך 54 ₪ לתלמיד לחודש- לתקופה 1-8.2017. ערך כספי לתלמיד משתנה בהתאם לניקוד שקיבל המוסד אשר מהווה תוצאה לבקשה שהוגשה שנה קודמת. טופסי תוצאות הניקוד נשלחו למוסדות. מוסד המבקש המבקש לממש את התקציב ולמנוע קיזוז עליו להגיש דוחות ביצוע וטופס התחייבות עד 30/11/2017. מוסד המבקש לערער, עליו להגיש ערעור עד ה 26/11/2017. משרדנו ערוך להגשת דוחות ביצוע וערעורים. ניתן לפנות למנהלת תחום מקסום תקציבים מירי סקולבסקי במייל miris@cpa.mishor.co.il.
באופן כללי לתשומת לב כי מהשוואה אומדן הכנסה לכיתה 12,960 ₪ לעומת אומדן עלות לכיתה 72,597 ₪, צפה שוב המסקנה כי תוספת התקציבית כדאית במקרה וקיימים במוסד בכל מקרה תוספת תגבור לימודים.
לניתוח כספי מלא, הרחבה וכן טיפים עבור הגשת בקשה לשנה הבאה – ראה מסגרת.