החודש בוצעו מספר עדכונים בתעריפי עלויות, בתחולה מינואר:

1. שכר ממוצע במשק עודכן ל 10,273 ₪, לעומת 9,906 ₪ ב-2018. העדכון משפיע על שיעורי ביטוח לאומי – עד ל 60% מהשכר הממוצע מחושב השיעור הנמוך, כך שהעלויות צפויות לפחות בסך 9 ₪ למשרה מלאה.
2. תוספת מעונות – תעריף עודכן ל 315 ₪ עבור ילד ראשון, ו 213 ₪ עבור ילד שני. כ- 4 ₪ למשרה עבור שני ילדים. בתקציב מוקצה סכום ממוצע ההשלכה הינה תוספת של 1-2 ₪ למשרה.
3. עדכון שיעורי הפנסיה – השיעורים המתוקצבים מחושבים כממוצע בין פנסיה ותיקה לפנסיה חדשה – לפי שיעור העובדים בכל הסדר.

 נוכחיקודם
גננות עובדות מדינה14.13%14.17%
מוכש"ר13.98%14.03%
על יסודי15.23%15.22%
דירוג אחיד - מינהלי13.50%13.50%

על יסודי – עודכנה טבלת המשקולות לחישוב הפרופיל 
השינוי בעקבות הסכם השכר האחרון שנחתם עם ארגון המורים. בהסכם השכר מחד הועלה שכר המורים המתחילים, אך מאידך נקבע כי טבלת המשקולות תעודכן, כך שעליית וותק תביא לתוספת של 2% ב 7 השנים הראשונות, לעומת עליה של 5% בטבלת המשקולות הקודמות. הרחבה ראה בחוזר משרדנו חודש 6.2018

אגרת שכפול –
החודש הועבר תשלום על אגרת שכפול ותשלומי הורים חומרים

על יסודי ומוסדות רשמיים – החודש הועבר תקציב 'תימרוץ ותגמול מיוחד'.
תקציב 'צבוע' למורים שאושרו על ידי האגף. הרחבה על התכנית ואופן ההצטרפות בעז"ה בחודש הבא.

על יסודי –
נראה כי בגין תקלה טכנית לא הועבר תקציב לכיתות טכנולוגי י"ג י"ד המופעלים במסגרת מוסד העל יסודי. בבירור מול משרד החינוך.

הכשרת עובדי הוראה במכללות –
בעקבות הסכם השכר שנחתם, החודש פעימה ראשונה מענק לעובדי הוראה שהועסקו בשנים תשע"ד ותשע"ה במכללות. המענק בסך 5,000 ₪ למשרה מלאה.