מענק הישגים בחטיבה העליונה – ברכות ללקוחותינו מוסדות על יסודיים שזכו במענק!
מענק הישגים בחטיבה העליונה מועבר לבתי ספר מצטיינים בעיקר בהתאם למדד ההצלחה בהגשה למבחני הבגרות, ומיועד לתשלום תוספת שכר לעובדי ההוראה. בתי הספר המצטיינים מדורגים ל-4 רמות של מענק. המענק חד פעמי למשרת מורה ועומד על סך 3,746 ₪ (עלות) למוסדות בדרגה 4 ועד 9,990 ₪ (עלות) למשרת מורה למוסדות בדרגה 1. שימו לב! תקצוב המענק למוסד הינו לפי תקני הוראה מתוקצבים. במידה והתקנים בפועל גבוהים יותר, עלות המענק על המשרות הנוספות מושתת על המוסד.

אחזקת ילדי צד"ל – התקבל החודש תקצוב רטרואקטיבי עבור כל שנת תש"פ.

חיזוק הכלה והשתלבות – בוצע תשלום כנגד דוחות ביצוע וקוזזו המקדמות שניתנו .

תוספת פדגוגית בחטיבת ביניים – בוצע תשלום כנגד דוחות ביצוע וקוזזה המקדמה שניתנה.

גמול בגרות אחוזי חנ"מ – החודש בוצע תשלום רטרואקטיבי עבור שנת תש"פ. כמו כן היות ובשנת תשע"ט נפלה טעות בנתוני היחידות בוצע קיזוז בגובה 16.67% בתחולת שנת תשע"ט.