%d7%98%d7%91%d7%9c%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%a4%d7%95%d7%aa7

לקוחות קבוצת מישור נהנים מגישה. 
מחוברים למישור, תמיד מעודכנים.