• החל מתאריך 1.4.2018 עודכן סכום שכר המינימום הנוגע ל'הפרשי הוראת שעה'. העדכון נוגע למורים המקבלים את רכיב 'הפרשי הוראת שעה', שמשמעו השלמה למינימום לפני עדכון החוק. הסכום העדכני 4,656 לעומת 4,533 סכום קודם.
• קיצור שבוע העבודה: קיצור שבוע העבודה בשעה (42 ש"ש במקום 43 ש"ש נהוגות) גורר העלאה עקיפה בשכר המינימום לשעה. העדכון אינו נוגע לעובדי הוראה אשר בסיס משרתם 24/30. אך כן נוגע לסייעות, מזכירות וכדו' אשר בסיס משרתם בהתאם למקובל במשק.
קישור לפוסט קיצור שבוע עבודה>>>