כצפוי אירגון המורים הצטרף וחתם על ההסכם, וגם עובדי החטיבה העליונה יהנו מהתוספת. התוספת תוחל רטרו החל מחודש 9.16.

תוספת שיקלית​

​01/09/2016 ​     108.74
01/04/2017      176.70

תוספת אחוזית

01/04/2017      0.625%

רכיבי השכר הסכם מסגרת (תוספת 87) ותגבור הוראה(תוספת 94) שהינן תוספות שכר שיקליות שאינן מושפעות מוותק ודרגה של העובדים יעודכנו אף הן ב – 0.625%
מועדים נוספים בהם יחול עידכון בתוספת יעודכנו בהמשך בסמוך למועד השינוי.

מצ"ב קישור לחוזר משרד החינוך