תקרת הפרשה לפיצויי פיטורין

עד לשנת 2017 לא היתה קיימת תקרה מוגבלת להפרשת המעסיק לפיצויים. משנת 2017 קיימת הגבלה.
בעבר, כל הפרשה הוכרה כהוצאה אצל המעסיק, ובעת משיכת הכספים אצל העובד נבדק גובה פטור המס. (עד תקרה של 12,200 ₪ בגין כל שנת עבודה)
החל משנת 2017, תקרת ההפרשה החודשית לפיצויים הינה 2,667 ש"ח (32,000*8.33%).
כל הפרשת מעביד מעבר לסכום זה ממוסה כבר בעת ההפרשה ולא במשיכה.

נקודת זיכוי עדכון לעניין תעודת מקצוע ולעניין עובד זר

תעודת מקצוע:
אדם שסיים לימודי מקצוע (כמו לימודי הוראה), היה זכאי עד כה ל 1/2 זיכוי בשנה לאחר שסיים את לימודיו. בשנת 2017 עודכן הזיכוי ל- 3/4 נקודה. החל משנת 2018 זכאי ל 1 נקודת זיכוי.

תואר אקדמי:
אדם שסיים לימודי תואר ראשון, זכאי לנקודת זיכוי בשנה לאחר סיום הלימודים או בשנה שלאחריה, לבחירתו. בתואר שני הזכאות למחצית נקודה.

עובד זר:
בימים אלו פורסם תיקון לחוק, על פיו עובד זר יהיה זכאי לנקודת זיכוי החל משנת 2018. ולחצי נקודת זיכוי בשנת 2017. ראה הרחבה מיוחדת החודש בחוזר שכר.

החמרה בהטלת קנסות מנהליים וערנות הנישום לשימוע הטלפוני הנערך לו

מהו קנס מינהלי?
קנס מנהלי הינו קנס שמוטל על עבירות מס טכניות ותשלומים מאוחרים, כתחליף לכתב אישום פלילי. עקרונית נקבע בחוק עד שנת מאסר בפועל בגין עבירות מס הכנסה מסוג זה. במידה והמחדלים הוסרו, הענישה מקלה יותר, ובמקום מאסר בפועל יושת בדרך כלל קנס מינהלי, או עונש מאסר על תנאי וקנס, בהתאם לנסיבות.

מהן עבירות מס טכניות?
עבירות מס טכניות הן עבירות שבוצעו ללא כוונה פלילית להעלים הכנסות, לדוגמא:
אי-הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה במועד, אי-הגשת הצהרת הון במועד, אי-ניכוי מס במקור.
כלומר מדובר בעבירות מס, אולם לא בעבירות מס מהותיות שמחייבות הליך פלילי מורכב.

שימוע – זו ההזמנות שלך!
קנס מינהלי מושת על נישום, בהתאם לחוק, רק לאחר עריכת שימוע, השימוע ככלל יכול להתבצע גם טלפונית. הפניה היא ישירות לנישום ולא לרו"ח המייצג.
חשיבות השימוע רבה, הואיל וזו ההזדמנות של הנישום להשמיע את טענותיו ולנסות למנוע או לצמצם את הקנס.ככל שישתכנע פקיד השומה כי מדובר בסיבה חריגה וחד פעמית (מחלה, ניתוח, לידה, טיסה פתאומית וכו'), גדלים הסיכויים לצמצום הקנס.