א. עדכון מספר ימי חופשה

ביום 07.02.2016 התקבל בכנסת תיקון לחוק חופשה שנתית) מדובר בתיקון הראשון לחוק מאז קבלתו לפני 65 שנה ב-1951). התיקון מוסיף 2 ימי חופשה לעובד בכל אחת מארבע השנים הראשונות לעבודה.
מיולי 2016 זכאות ימי החופשה התעדכנה ביום אחד ל-15 ימים והחל מינואר 2017 זכאות ימי החופשה מעודכנת ל-16 ימים, (העובדים חמישה ימים בשבוע ל- 12 צבירה של 1 יום לחודש ולא 0.833 כבעבר).
התוספת כמובן מתייחסת לעובדים הזכאים לימי חופש בהתאם לדיני עבודה בלבד ולא לאלו הזכאים לימי חופש רבים יותר כחלק מהסכמי העבודה שלהם / הסכמים קיבוציים / תקנות עובדי הוראה וכן הלאה.

ב. עדכון שכר מינימום – לא לשכוח לתלות במקום העבודה

ב-01.01.17 עודכן שכר המינימום ל- 5,000 ש"ח למשרה מלאה. 26.88 ש"ח לשעה. תוספת של 175 ש"ח למשרה מלאה, וקרוב ל-1 ש"ח לשעה. עדכון זה הינו שלב נוסף בשורת עדכונים בשנתיים האחרונות.

תאריך תחולהשכר מינימום למשרה מלאהשכר מינימום לשעה
01.04.20154,650 ש"ח25 ש"ח
01.07.20164,825 ש"ח25.94 ש"ח
01.01.20175,000 ש"ח26.88 ש"ח
01.12.2017 צפוי5,300 ש"ח28.49 ש"ח

חוק שכר מינימום מחייב כל מי שמעסיק מעל 5 עובדים לתלות במקום בולט את עיקרי חוק שכר מינימום , וסכומיו המעודכנים. (מעסיק פחות מ-5 עובדים יכול להסתפק בעדכון המופיע בתלוש השכר).
לנוחיותכם מצ"ב מודעת שכר מינימום מעודכנת לתליה.

ג. עדכון אחוזי ההפרשה לפנסיית חובה

בהתאם לתיקון 12 לחוק קופות הגמל. תעודכן סך ההפרשה לפנסיית חובה ב-1% ותעמוד על 18.5%. עובד 6% ומעביד 12.5%. כל אחד יגדיל את ההפרשה שלו ב-0.5% מתוך השכר הקובע לפנסיה.
כזכור ההפרשה הוגדלה בשלוש פעימות:

 עובדמעבידמעביד פיצויים (*)סיכום מעבידסיכום הפרשות
עד יולי 20165.5%6%6%12%17.5%
החל משכר יולי 20165.75%6.25%6%12.25%18%
החל משכר ינואר 20176%6.5%6%12.5%18.5%

לתשומת לב:

1. חובת ההפרשה עד תקרה בגובה השכר הממוצע במשק (9,673 ₪ נכון לינואר 2017). הפרשה מעבר לכך אינה חובה! תעשה בהתאם למדניות המעסיק, הסכם עבודה או הודעה לעובד או זכאות העובד בהתאם להסכמים השונים. מעסיק המבקש כיסוי מלא בסיום יחסי עובד מעביד, עליו לבצע הפרשה מלאה לפיצויים (8.33%) על השכר המלא של העובד  (ולא מוגבל בשכר הממוצע במשק).
2. רק בגין 70% מהשכר מבוצעת הפרשה לפיצויים שכן שיעור חובה להפרשה לפיצויים עומד על 6%. במקרה של זכאות לפיצויי פיטורין חלה חובה להשלים 30%. מעסיק המבקש כיסוי מלא לפיצויים עליו לבצע השלמה של 2.33% נוספים. במקרה ומבקש להחיל את סעיף 14 על מלוא ההפרשה עליו לסכם זאת עם העובד וכן חשוב להחתימו על נוסח המלא של סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין. מצ"ב.
3. הפרשות לאובדן כושר עבודה לכיסוי 75% מהשכר. בצו הרחבה המקורי שפורסם משנת 2008 היתה חובה שהקופה תכלול רכיב ביטוחי לאובדן כושר עבודה, אך לא היתה חובה של מינימום הפרשה. בהפרשה לקופת פנסיה – הכיסוי הביטוחי קיים באופן מובנה. בהפרשה לביטוח מנהלים – הכיסוי הביטוחי קיים בהתאם בחירת העובד בשנים קודמות, ולכן חובה על המעסיק לוודא הפרשה נוספת לקופת אובדן כושר עבודה.

לסיכום 3 הכללים הנוגעים לאובדן כושר עבודה:
1. הכיסוי יכסה לפחות 75% מהשכר.
2. הפרשה לתגמולים תהיה לפחות בשיעור 5%.
3. כיסוי הביטוח המלא (גמל ופנסיה) חייב להיות זהה לשיעור ההפרשה בפנסיה חובה ולעמוד על 6.5% לכל הפחות, בכל מקרה עד לתקרה של 7.5%.

ד. עדכון נתוני עובדים לשנה החדשה – 101

טופס 101 הינו המפתח והבסיס לחישוב המס, הזיכויים הניכויים וביטוח לאומי של כלל העובדים, אצל עובדי הוראה קיימת חשיבות נוספת לתקינות הפרטים בטופס שכן הוא מהווה גם את בסיס המידע לזכאויות נוספות כמו שעות גיל, אם, תוספת מעונות ועוד. מומלץ להבהיר לעובדים את חשיבות המילוי הנכון של הטופס וההשלכות הכספיות מאי מילוי כנדרש. לנחייתכם מצ"ב טופס הנחיות למילוי 101, מומלץ להעבירו לעובדים יחד עם העברת טופס 101 לחתימתם.

ה. עדכון דרגות מס וביטוח לאומי 2017

1. מס הכנסה – מדרגות מס, השוואה ל-2016
השינויים מוצגים מכתב מודגש. בעלי השכר הנמוך והבינוני שודרגו, שכר גבוה

2016201620172017
דרגת מס 2016שיעור המס 2016דרגת מס 2017שיעור המס 2017
עד 5,22010%עד 6,22010%
עד 8,92014%עד 8,92014%
עד 13,86021%עד 14,32020%
עד 19,80031%עד 19,90031%
עד 41,41034%עד 41,41035%
מעל48%מעל47%

2. ביטוח לאומי –
תקרת ביטוח לאומי לשיעור המופחת לשנת 2017 תעמוד על 5,804 ₪ (3.5% עובד, 3.45% מעסיק)
על יתרת השכר הגבוהה מסכום זה מנוכה ביטוח לאומי בשיעור הגבוה (12% עובד, 7.5% מעסיק).

ו. ביטוחי עובדים – האחריות לקליטת ההפרשות בחברות הביטוח עוברת למעסיק – חשיפה וסנקציות

בהתאם לתקנות לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים שפורסמו לפני כשנה, חלת חובת דווח על המעסיק. עם החלת הממשק האחיד אחריות קליטת הכספים בקופות חלה על המעסיק ולא עוד על סוכן הביטוח או חברת הביטוח. הדיווח בממשק האחיד כולל שורת שדות חובה המחייבות דווח מסודר מלא ואחיד לקופות. כמוכן קיימת חובה לקבל "פידבק" ישירות מחברות הביטוח ולוודא כי כל שורות הדיווח נקלטו וסווגו לחשבונות העובדים. הדיווח יכול להיעשות גם דרך פורטל של משרד האוצר המפצל את המידע בין כלל הדוחות.

מעסיקים מעל 100 עובדים נדרשו כבר החל מינואר 2016
החל מינואר 2017 גם מעסיקים מעל 50 עובדים נדרשים לדיווח אחיד.
החל משכר ינואר 2018 מעסיקים פחות מ 50 עובדים צפויים להתחייב בדיווח

ללא בדיקת היזון חוזר עלולים להיות ליקויים רבים:
קליטת כספים לח.פ. שונה, אי חלוקה נכונה של רכיבי ההפרשה, הפקדה נמוכה לפיצויים, כספים צפים והעדר קופה פתוחה לעובד (הכספים לא משויכים לעובד, לא צוברים רווחים וכיסוי הביטוח לא תקף).
ליקויים אלו חשפו את המעסיק לתביעות שונות ואת העובד לבזבוז משאבים והעדר התאמה בין ההפרשות בפועל לבין הסיווג בקופות. ההיזון החוזר מציף בשלבים הראשונים ליקויים רבים ומביא לתיקון ליקויים. המשמעויות לליקויים רבות ולעיתים מהותיות הן לעובד והן למעסיק.

מומלץ כי גם מעסיקים שטרם חייבים בדיווח בממשק האחיד לעבור לתשלום באמצעות מס"ב או העברה בנקאית ולהימנע מתשלום בשקים המופקדים באיחור וגוררים חיובי ריביות.