תקציב קצובת בגדים

החודש הועבר תשלום בגין קצובת ביגוד לעובדי ההוראה והסיוע. התקציב למשרה בהתאם להנחיות התשלום:

  עובדי הוראה   לפי רמה 4   2,118 ש"ח
  עובדי סיוע   לפי רמה 3   1,517 ש"ח

התקציב נכלל בערך השעה במוסדות יסודי, כרכיב במוכרים בעל יסודי, ובתעריף ילד בגנים.

חינוך מיוחד – תקציב בגין חופשת קיץ
החודש הועבר תשלום עבור חופשת קיץ – עבור הוצאות העשרה ונלוות. שימו לב! יש לדווח על שעות החופשה המבוצעות עד חודשיים ממועד ביצוע החופשה. התקציב מתקבל לאחר הדיווח כתקציב או עלות כנמוך.

חינוך מיוחד – דיווח סייעות
מוסדות שלא דיווחו על שעות הסייעות במלואן – החודש בוצע קיזוז על הפער שלא דווח. במידה וקוזז למוסדכם – מומלץ לבצע בדיקה מעמיקה מול הדיווחים וביצוע השעות בפועל. לסיוע תוכלו לפנות להדס: hadas@cpa.mishor.co.il

כלל המוסדות – עדכון תוספת שקלית 2016
במשך לעדכון השכר הנדרש בחודש קודם, משרד החינוך טרם עדכן את שיעורי התוספת ברכיבים הרלוונטיים. העדכון התקציבי צפוי בחודש 9.2018