כלל המוסדות: עדכון שיעורי הפרשת מעסיק לביטוח לאומי

בעקבות עדכון שיעורי ביטוח לאומי, עודכנו התקציבים המתייחסים לשכר. שיעור הפרשת מעסיק עד 60% מהשכר הממוצע – 3.55% (לעומת 3.45% ב2018). ושיעור הפרשת מעסיק מעל 60% מהשכר הממוצע 7.6% (לעומת 7.5% בשנת 2018).
הגידול הנוכחי בשיעור הפרשת מעסיק בשיעור המלא – משלים גידול של למעלה מ2% ב- 10 השנים האחרונות בהפרשת המעסיק.

שיעור ביטוח לאומי

כלל המוסדות: קיזוז בגין אי הגשת מצבת חתומה ע"י רואה חשבון

מוסדות שטרם הגישו מצבת חתומה כולל אישור רואה חשבון – בוצע קיזוז בשיעור 20% מהתקציב, בנוסף לקיזוז שבוצע בחודש מרץ בשיעור 10%.

תקציב סייעת שניה

עודכן תקציב סייעת השניה בהתאם לנתוני חודש פברואר – המהווה חודש קובע לפרמטרים לתקציב מתחילת השנה.