מקדמות תקציב בכלל המוסדות – בחודש נוכחי התקבלו מקדמות על בסיס שנת תשע"ח.

שיעור המקדמות הינו 80%-100% מנתוני שנה קודמת. מקדמות מחושבות כרגיל על רוב התקנות והסעיפים אך לא על כולם. במוסדות חינוך מיוחד מחושבות המקדמות על סעיפים רבים יותר מבשנים קודמות אך עדיין לא במלואם. חריג: במוסדות להכשרת עובדי הוראה היות ולא התקבל אישור תקציבי ממשרד האוצר לא התקבלו מקדמות יחד עם שאר המוסדות. מקדמות צפויות להתקבל בימים הקרובים.

♦♦♦

מוסדות על יסודי:

ניכוי השתתפות בשכר הלימוד כיתות י"ג י"ד (שגוי?)
למוסדות על יסודי המפעילים תוכנית בכיתות י"ג י"ד מבוצע ניכוי בגין ההשתתפות בשכר הלימוד. בשנת תשע"ט יעמוד הניכוי על 6,511 ₪. (אשתקד 6,427 ₪) הניכוי מתייחס ל: 6,312 ₪ בגין שכר לימוד ו 199 ₪ עבור חומרים למימון פרוייקט אישי.
מאחר ובשנת תשע"ט בוטל תקצוב חומרים נראה כי ניכוי רכיב החומרים האמור שגוי ויש להשיבו למוסדות. פנית משרד מישו"ר למשרד החינוך נבדקת ואנו נעקוב ונעדכן.

עדכוני שכר על יסודי בהתאם להסכם ארגון המורים

1. עדכון טבלאות השכר המשולב – כתוצאה מכך, עדכון ערך השעה במוסדות עם 1-7 שנות וותק. ראה הרחבה באתר בחודש 6.18
2. עדכון תעריף תוספת 87 למנהל
3. ביטול תקציב חומרים בחינוך הטכנולוגי – סכום של כ 240 ₪ שנתי לתלמיד.

מגזר לא יהודי – תוספת 0.01 ש"ש לתלמיד

החל משנה"ל תשע"ה, המגזר הלא יהודי מחויב ביחידת לימוד נוספת (שלישית) במקצוע העברית לשם זכאות לבגרות. בשל כך, ניתנה תוספת של 0.03 לתלמיד. החל משנה"ל תשע"ט נוספה 0.01 ש"ש בגין גמול בגרות. סה"כ התוספת לתקן הש"ש בשכ"ל למגזר הלא- יהודי תהיה 0.04 ש"ש בכתות י"א וי"ב. בכתה י' התוספת תישאר 0.03 ש"ש.

♦♦♦

מוסדות החינוך המיוחד – עודכן תעריף אגרת שכפול

עודכן תעריף אגרת שכפול יעמוד על 973 ₪ (תשע"ח 850 ₪) הסכום הינו שנתי לכיתה ומוכפל בשיעור השתתפות. טרם התקבל תקצוב בפועל.