מוסדות חינוך מיוחד – עדכון תקציב רופא ואחות

בהמשך לפעילות הקואליציה לחינוך מיוחד, ולהצהרת מנכ"ל משרד החינוך, עודכנו תעריפי עלות ש"ש לרופא ואחות.

עלות ש"ש לרופא – הוגדלה מ 400.07 ₪ ל- 484.95 ₪ הגדלה של למעלה מ 20%!
עלות ש"ש לאחות – הוגדלה מ 238.23 ₪ ל- 281.22 ₪ – הגדלה של 18%!

מוסד לחינוך מיוחד, בד"כ זכאי ומתוקצב בהיקף של 1 ש"ש לכיתה, מותנה בדיווח.
השפעה כספית למוסד המונה 8 כיתות כ 12 אש"ח.

♦♦♦

מענק הישגים בחטיבה העליונה – ברכות ללקוחותינו מוסדות על יסודיים שזכו במענק!

מענק הישגים בחטיבה העליונה מועבר לבתי ספר מצטיינים בעיקר בהתאם למדד ההצלחה בהגשה לבגרות, ומיועד לתשלום לעובדי ההוראה. בתי הספר המצטיינים מדורגים ל-4 רמות של מענק. המענק חד פעמי ועומד על סך ברוטו למורה בסך 3,122 ₪ למוסדות בדרגה 4, ועד 8,327 ₪ למורה למוסדות בדרגה 1.
שימו לב! תקצוב המענק למוסד הינו לפי תקני הוראה מתוקצבים. במידה והתקנים בפועל גבוהים יותר, עלות המענק על המשרות הנוספות מושתת על המוסד.

♦♦♦

אגרת שכפול ותשלומי הורים חומרים

החודש הועברה מקדמה לרשויות מקומיות ולרשתות. מדובר בשני תקציבים נפרדים – בסכום סימלי שמשמעותם הכספית אלפי ₪ לכיתה. התקציב בפועל מושפע מאשכול הרשות.

אגרת שכפולשנתייחסי לתקופה 9-12.18
לכיתה85090.25 ש"ח
לתלמיד333.5 ש"ח
נגררתחומריםשנתייחסי לתקופה 9-12.18
1גני חובה- גילאי 577 ש"ח8.15 ש"ח
2יסודי א - ו58 ש"ח6.15 ש"ח
5יסודי ז - ח80 ש"ח8.5 ש"ח
6חט"ב ז - ט80 ש"ח8.5 ש"ח
7חט"ע ט80 ש"ח8.5 ש"ח
4חט"ע י-יב59 ש"ח6.25 ש"ח

♦♦♦

סל תלמיד לעולה

שולמה מקדמה לרשויות ורשתות גדולות על בסיס נתוני תשע"ח. מדובר בסל שמיועד לספק צרכים לימודיים לתלמידים עולים כציוד לימודי, ספרי לימוד, סל תרבות וכדומה. יש לנהל כרטיס מעקב לגבי כל תלמיד עולה על ניצול ההוצאות בגינו.

תאריך עליהיסודיחט"בחט"ע
מ-1 ספטמבר 2017
עד 31 אוגוסט 2018
6269071125
מ-1 בספטמבר 2016
עד 31 אוגוסט 2017
498728896
מ-1 בספטמבר 2015
עד 31 אוגוסט 2016
-448562

את רשימת התלמידים הזכאים לסלי קליטה ניתן למצוא במנבסנ"ט בלשונית 'ניהול תלמיד / סלי תקציב'