• גני ילדים – הועבר החודש תקציב עבור אגרת אוטומציה בסך 7.97 ₪ לתלמיד
• חינוך מיוחד בחטיבות עליונות: לראשונה! חושב תקציב עבור גמול חינוך מיוחד בכיתות חינוך מיוחד הכלולות במוסדות רגילים. הגמול המחושב הינו בשיעור 10% מתקציב השעות לכיתות המקדמות.

הרחבה:
עובד חינוך מיוחד העובד בכיתת חינוך מיוחד זכאי ל'גמול חינוך מיוחד'. מורה שאינו עבר הכשרה לחינוך מיוחד זכאי לגמול מופחת. גמול נוסף הינו גמול שילוב – מורה שעוסק בחינוך מיוחד עם תלמידים המשולבים בחינוך רגיל. האם מתקבל תקציב? מוסדות חינוך מיוחד מתוקצבים בגמול חינוך מיוחד.

האבסורד: בגני ילדים חינוך מיוחד מוכש"ר, במוסדות על יסודי חינוך רגיל המפעילים כיתות חינוך מיוחד ואף בכיתות חינוך מיוחד בבית ספר רגיל – עד לפני כשנה לא התקבל תקצוב, על אף שחלה חובה לשלם למורה את הגמול.

ארגוני המוסדות השונים ערערו במשך שנים, הבשורה הראשונה לתיקון העיוות נגעה לכיתות חינוך מיוחד במוסדות יסודיים, שעודכנה בשנה החולפת. ובחודש נוכחי עדכון נוסף – כיתות חינוך מיוחד במוסד על יסודי חינוך רגיל החלו להיות מתקוצבים בגמול חינוך המיוחד לו הם זכאים. כרגע רק שכבת הגיל של גני ילדים טרם מתוקצבת בתוספת.

 גני ילדיםיסודיעל יסודי
כיתות במוסד חינוך מיוחדלא מתוקצבמתוקצבמתוקצב
כיתות במוסד רגיללא מתוקצבתוקצב החל משנת תשע"חתוקצב החל מחודש נוכחי