הגשת דוחות ביצוע תלמידי שילוב – במוסדות תרבותי יחודי
בימים אלו נדרשים המוסדות להגיש דוחות ביצוע. את דוחות הביצוע יש להעביר למרמנ"ת באמצעות פורטל שער.
בדוח הביצוע יש לפרט ניצול השעות בם ועל לכל תלמיד, ושם המורה שהועסק.
קישור להורדת טופס הדיווח >>>

בקרה צפויה על תגבור לימודי יהדות

החודש נשלחו הודעות למוסדות שהגישו בקשה לתגבור לימודי יהדות – על בקרות שיערכו החל מ 15.2.2018
לתשומת לב! הבקרה תיערך ללא תאום מראש, והמוסדות מתבקשים להכין את מלוא החומרים מראש בקלסר.

החומרים הנדרשים למסירה כוללים את טופס הבקשה כפי שהוגש, דוחות מצבת תלמידים, מערכת שעות מפורטת, טבלת מורים ואף פירוט של התכנית הפדגוגיים.

על מה חשוב להקפיד בעת ההגשה?
[*] קיום טופס הבקשה שהוגש.
[*] הצלבה בין פירוט השעות בבקשה לפירוט השעות במערכת השעות, ומתן הסברים במקרה של פערים.
על מערכת השעות לכלול את מלוא שעות ההוראה ביהדות – גם שעות הבסיס שאינן מתוקצבות

בקרה מקיפה במוסדות על יסודיים – גם השנה

בחודש האחרון, קיבלה קבוצה נוספת של מוסדות הודעה על ביצוע בקרה כוללת. המוסדות הנבדקים נבחרו באופן מדגמי. מנהלי המוסדות שנבחרו במדגם הוזמנו לכנס בו קיבלו הסבר על תהליך הבקרה. בשלב ראשון תיערך ביקורת כללית, ובהתאם לממצאים חלק מהמוסדות יוקצו להמשך ביקורת עומק בנושאים ספציפיים. הביקורת מהווה בדיקה מקיפה של כל תחומי הדיווח במוסד ברמת השטח. הבקרה תיערך על ידי 2 בקרים במשך יומיים – מנהל המוסד ידרש לפנות יומיים אלו לשיתוף פעולה עם הביקורת. הביקורת תכלול סיור בבית הספר, ובדיקת התאמת מערכת השעות לביצוע בפועל.

מטרות הבקרה:

> בדיקה שהתקציבים מועברים ליעדם.
> בדיקה שהמוסד פועל על פי הנחיות משרד החינוך.
> מדיניות המשרד – על פי תמונת המצב שתתקבל, ישקול משרד החינוך את מדיניותו בנושאים נבחרים.

תחומי הבקרה:

> מצבת מורים
> מצבת תלמידים
> תשלומי הורים
> רמת שירות

נושאי בדיקה תוספתיים למוסדות שיוקצו לביקורת עומק:

> ספרים מאושרים לכל שכבת גיל
> בריאות וסביבת בית הספר.
> מיפוי סדירויות

קיבלתם ביקורת? חשוב שתקפידו על הצלבה וראייה רחבה ומקיפה על מכלול הנתונים, וזאת כבר בעת הכנת החומרים.
לייעוץ וסיוע תוכלו כמובן לפנות למירי סקולבסקי מנהלת מחלקת תקציבים: miris@cpa.mishor.co.il