במסגרת החוק הוטלו הגבלות על השימוש במזומן בביצוע עסקאות, מתן שירותים, תשלום שכר עבודה, מתנות והלוואות
וכן הוטלו הגבלות על שימוש בשיקים והיסבם.
ההגבלות לא יחולו בין קרובי משפחה (למעט שכר עבודה)

הגבלות על השימוש במזומן:

אין לשלם שכר או לשלם על עיסקה בסכום מזומן העולה על 11,000 ₪
​רק במישור הפרטי – אדם פרטי ​יכול לקבל או לשלם ​לאדם פרטי ובכלל זה אפילו מתנה! סכום מזומן גבוה יותר עד 50,000 ₪ ​ (שלא במסגרת עסקת מכר/שירות/מלכ"ר)​.
בעסקה אשר סך הסכום גבוה מסכום התקרה, מותר לשלם לכל היותר 10% מסכום העסקה במזומן (גם אם הסכום נמוך מהתקרה.)
הוראת שעה: עד מרץ 2020, נקבע כי גם גמ"חים יהיו רשאים לתת הלוואות במזומן ליחיד או לגמ"ח אחר, בדומה לגופים פיננסיים מפוקחים.

הגבלות על שימוש בשיקים והיסבם:

מוכר / נותן שירותים / מלכ"ר מחויב​ים​ לקבל / לשלם רק בשיק נקוב ששם המוטב מופיע בו. אין להסב שיק בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.
רק במישור הפרטי – אדם שאינו מוכר / נותן שירותים / מלכ"ר יכול לקבל / לתת שיק בלי שם נקוב בשיק כנפרע או כנסב, אך עד 5,000 ₪

רשות המסים השיקה 2 יישומים לחוק לצמצום השימוש במזומן, קישור >>>