חוק נהרי
חוק נהרי הוא כינוי לסעיף בחוק חינוך ממלכתי לפיו רשות מקומית חייבת לתקצב תלמידי מוסד מוכר שאינו רשמי שברשותה בשיעור של 65%-75% מתקציב תלמיד במוסד רשמי דומה באותה רשות.
השתתפות רשות מקומית יכולה להיות בין בכסף ובין בשווה כסף.
תקציב הרשות המקומית נועד להפעלת בית הספר בסעיפים שאינם שעות הוראה המתוקצבים ממשרד החינוך. כגון: טלפון, מים, חשמל כולל מיזוג, אחזקת מחשבים, הוצאות תפעול, עלויות העסקת כוח עזר נוסף, יוזמות פדגוגיות ופרויקטים לימודיים, תיקוני מבנים, אחזקת חצר, אחזקה כללית (שיפוצים ובדק בית), חומרי לימוד ומלאכה, חומרי ניקוי וציוד לניקוי, מכשירי לימוד, ציוד לחינוך גופני,ספרים לספריות ועוד.
החוק חל על תלמידי א-ט.
ככלל, רשויות מקומיות רשאיות לתקצב את המוסדות בסכומים גבוהים יותר מהנדרש.

החוק היה בתוקף החל מ-1.1.2008 ועד אוגוסט 2013 (כהוראת שעה נקבע כי ישנם מוסדות שזכאים להשתתפות חלקית בשנת תשע"ד).
בדצמבר 2015 החוק חזר שוב בהתאם להסכמים קואליציונים ומאז רשויות מקומיות החלו לשלם למוסדות המוכש"ר את התקצוב.

סכומי התקצוב משתנים מרשות לרשות. ונעים בין כמה מאות שקלים לכמה אלפים, תלוי בהשקעת הרשות המקומית בחינוך. משרד החינוך בשיתוף עם משרד האוצר, משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי, קבע תעריפים לתשלום עבור תלמיד חוץ בחינוך הרגיל. הסכומים משקפים במידת מה את ההוצאה העצמית של הרשות לתלמיד. בשנת הלימודים התשע"ז הסכום הינו 657 ₪ לתלמיד בבית הספר היסודי.
הרשויות המקומיות מחויבות למסור למוסדות מידע אודות התחשיב לקביעת התעריף על מנת שהמוסדות יוכלו לבחון את תקינותו. עד כה, החוק לא יושם במלואו על ידי כל הרשויות, ובמספר רשויות מתנהלות בעבר או בהווה תביעות משפטיות מצד המוסדות. סביב החוק והתקנות קיימות סוגיות מקצועיות רבות, בשל נוסחו הכללי של החוק.

משרדנו עורך תחשיבים לבחינת יישום חוק נהרי ובדיקת תקצוב אופטימלי לקבל מרשויות מקומיות ומלווה את המוסד בתהליך המשא ומתן או בתהליך משפטי. בנוסף, משרדנו נותן שירות לרשויות המקומית אשר מבקשות לשלם על פי חוק – ומבקשות סיוע חשבונאי לתחשיב. כמו"כ משרדנו עורך תחשיבים לבחינת המשמעות הכספית של מעברי מוסדות שאינם רשמיים לבעלות הרשות המקומית. עבודות שבוצעו לצורך תחשיב וייצוג תהליך חוק נהרי: חיפה, אשדוד, בית שמש, פרדס חנה, חריש, מועצה אזורית אשכול.