אתם משלמים על הסכם "חותם" עם חברת Microsoft אלפי שקלים בשנה, אבל אולי אינכם יודעים מה אתם יוכלים להרוויח מזה. לא חבל?

מה זה פרויקט חותם?
פרויקט חותם הינו פרויקט למימוש ויישום הסכם Agreement School במערכת החינוך. ההסכם מקנה זכאות לכל מוסד לקבל חבילת התקנה של תוכנות הבסיס של חברת Microsoft .שכלולות בהסכם על כל המחשבים במוסד. ההסכם נועד להסדיר את זכויות השימוש והשדרוג במוצרי התוכנה.

התשלום שלכם?
סכום הגביה הארצי הינו מחצית מסך העלות השנתית הכוללת של ההסכם מול חברת מיקרוסופט. החיוב לכל רשות מקומית מחושב באופן דיפרנציאלי, בהתאם לרמה הסוציואקונומית ועל פי מדד הטיפוח של התלמידים בכל בתי הספר המשויכים לרשות. כהקיזוז למוסד מתחיל ב כ 1000 ש"ח ועד למעלה מ 4000 ₪.
הקיזוז הינו קבוע לכל מוסד, גם אם אינו נהנה מההטבה…

טיפ! גם עובדי הוראה זכאים לקבל חבילת התקנה לתוכנות הבסיס – למחשב הביתי.

ניתן לממש את ההטבות ע"י פניה לחברת Microsoft. להלן קישור >>>