פורסמו 6 הרשויות הזוכות בפרס חינוך ע"ס 100,000 ₪ לשנת הלימודים תשע"ט. הפרס מתקבל עפ"י התבחינים שנקבעו בחוזר מנכ"ל, בכפוף לדוח ביצוע.
פרס משרד החינוך לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות, ע"ס 100,000 ₪ מוענק אחת לשנה ל-5 או 6 רשויות.

הרשויות הזוכות בשנת הלימודים תשע"ט:
עיריית אילת
מועצה מקומית בית ג'אן
מועצה אזורית מטה אשר
מועצה אזורית נחל שורק
עירית ערד
עירית קריית ים

ההחלטה למתן הפרס מתבצעת בהתאם לתבחינים המתייחסים לאשכול ערכים ואקלים חינוכי ולאשכול למידה והישגים.

קיימים 2 שלבים במהלך התחרות:

1. שלב מחוזי
בשלב זה כל מחוז בוחר 2-3 רשויות שיעלו לשלב הבא. הבחירה מתבצעת בהתאם לנספחים 1-2 לחוזר. בהם הרשות מתארת את פעילותה של הרשות בתחום החינוך בהתייחס לערכים, אקלים חינוכי, אשכול למידה והישגים. וכן מידע ונתונים כלליים.
2. שלב ארצי
בהתאם למסמכים וסיור הוועדה ברשויות, יבחרו 5-6 רשויות זוכות.

> רשות זוכה תוכל להגיש בקשה חוזרת רק בתם 5 שנים ממועד קבלת הפרס.
> רשות שהגישה מועמדות ולא זכתה, תוכל להגיש בקשה חוזרת רק שנתיים לאחר מועד ההגשה האחרון.

משרדנו מלווה בהצלחה רשויות ומוסדות רבים בתהליך מקסום הכנסות חינוך, נשמח לעמוד לשירותכם.