בהתאם ללוח החופשות תחילת הלימודים השנה היתה ב 02/09/18. בבתי הספר הפועלים לפי לוח חופשות מוכש"ר חרדי – פתיחת שנת הלימודים התשע"ט במוסדות בתי הספר היסודיים: 27/08/18 הקדמה של חמשה ימים, ומוסדות על יסודי ב 22/08/18. בבתי הספר היסודיים במעמד פטור ב 12/08/18.

שאלהתשובה
האם מבוצע תשלום לעובדים בגין ימי העבודה בחודש אוגוסט? השכר ישולם החל מחודש ספטמבר 2018.
כיצד ישופו העובדים בגין ימי העבודה בחודש אוגוסט?כנגד הימים שהוקדמו יתווספו ימי חופשה עפ"י לוח חופשות תשע"ט שיתפרסם ע"י משרד החינוך.
עובד מלוי מקום זמניעובד מלוי מקום זמני שאינו זכאי לשכר מדורג – זכאי לתשלום בגין ימים אלו לפי שעות בפועל