בשנת תשע"ח תקציב משרד החינוך מועבר דרך חשבון חינוך כללי ברשות.
באופן חריג החודש, 12.2017 הועברו כספי משרד החינוך כמקדמה ידנית ולא נכללו בדוחות מערכת מית"ר.
משרד החינוך ביצע העברה באופן זה מאחר ותחשיבי התקציב הסופיים טרם בוצעו.
נכון להיום תקציב המשרד מועבר בהתאם למספר תלמידים בצהרונים, ללא בחינה של ביצוע בפועל.
בהתאם לדוחות ביצוע שיועברו למשרד החינוך בסוף חודש ינואר, יבצע משרד החינוך בחינת תקציב.
דוח ביצוע ראשון יכלול את תקופה 9-12.2017. הרשות נדרשת להגיש עד ה 15.2.2018 (המועד המקורי היה עד 31.1.2018 ומשרד החינוך אישר דחייה). דוח ביצוע שני נדרשת הרשות להגיש עד אוגוסט והוא יכלול את תקופה 1-6.2018 (במצטבר מתחילת שנה). דוח הביצוע כולל סיכום סכומים וביצוע הוצאות וכן אישורי רו"ח.

המשמעות: תקציב משרד החינוך לשנת תשע"ח יועבר בסופו של יום בהתאם לדוח ביצוע בפועל או תקרת תקציב כנמוך מבין שניהם. וצפוי כמובן התאמות וקיזוזים. מומלץ כי רשות המעבירה את כספי התוכנית ישירות למפעילים, תפעל למרווח בטחון או לערבות מסודרת ובהיקף מספק.

בחודש הקודם הרחבנו לגבי משמעות התוכנית והבטים כספיים
קישור לפוסט מורחב >>>

קישור למצגת >>>