היום – 01.03.17 נכנס לתוקף צו ההרחבה לזכויות העובדים הסוציאליים במגזר הפרטי

עד אז והחל מ 5.2011 נקבע כי יש לשלם לעובד סוציאלי שכר מינימום ענפי לפי דרגה ט עם ותק 5 ללא חובת תשלום לפי דרגה וותק אישיים לעובד. (שווה ערך נכון לשנת 2016 לכ 7,200 ₪ ברוטו).
השינוי ב 5.2011 נעשה בהתאם להסכם קיבוצי שנחתם בין מעסיקים בשרות הציבורי לבין איגוד העובדים הסוציאליים. במקביל פורסמו הוראות החשכ"ל המחייבות את כל ספקי שירות בתחום עבודה סוציאלית וכל עובד עו"ס המועסק במסגרת מכרז ממשלתי המחייב העסקת עובד בעל תואר אקדמאי בעבודה סוציאלית. למשל: רווחה ילד ונוער פנימייה, מעון יום שיקומי וכן הלאה.

החל מ 3.2017 נכנס לתוקף צו הרחבה, המחיל תנאי שכר לעובדים סוציאליים במגזר הפרטי, בדומה למגזר הציבורי.
התחולה היא לעובדים אשר העסקתם נדרשת במכרזים של משרדי הממשלה, ואשר תואר בעבודה סוציאלית, ורישום בפנקס העובדים הסוציאליים – הינם בין תנאי הסף שהוגדרו במכרז.

במסגרת צו ההרחבה, חלה חובת תשלום שכר לעובד סוציאלי, בדומה לעובד במגזר ציבורי. כאשר סעיפים רבים מוחלים בהתאם לחוקת העבודה במרכז השלטון המקומי.

מהן המשמעויות העיקריות?
תוספות שכר: מיוחדות במגזר הציבורי, לדוגמה: תוספת מעונות, ביגוד, הבראה בתעריף גבוה.
שכר מדורג: בהתאם לנתונים האישיים, דרגה ותק וגמולי השתלמות.
תנאי עבודה: ימי חופשה, ימי מחלה מוגדלים בדומה לתנאי בחוקת העבודה לרשויות המקומיות.
תנאים סוציאליים: הפרשות לקרן השתלמות.

קישור לצו הרחבה עובדים סוציאליים

לאיתור עובד סוציאלי זכאי ניתן תמיד גם לבדוק באתר של משרד הרווחה – יש מנוע חיפוש לפי ת"ז,  לחץ לקישור