%d7%a7%d7%95%d7%91%d7%a5-%d7%aa%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%a9%d7%a2%d7%98

לקוחות קבוצת מישור נהנים מגישה. 
מחוברים למישור, תמיד מעודכנים.