קול קורא לתקצוב מגמות טכנולוגיות במגזר החרדי לבנים בלבד

התכנית מיועדת לשילוב ילדים נושרים מהמגזר החרדי. מרכיבי התקציב כוללים שיפוי על הארכת יום לימודים, הזנה, הסעות, רב, מדריך וייעוץ מוגבר.
הקריטריונים הקצאת התקציב – השגים לימודיים, ניהול מקצועי ומניעת נשירה.

תאריך אחרון להגשת הבקשה: 31/10/2017

קישור לקרטיריונים >

קול קורא לבתי ספר 'מגווני לימודים' בחטיבה העליונה – מגזר חרדי לבנים בלבד

התכנית מיועדת לבתי ספר תיכוניים – בפיקוח המחוז החרדי בלבד.
המרכיבים המתוקצבים: שכירות מבנה למוסד חדש עד 150,000 ₪ בשנה, הצטיידות לכיתה חדשה- עד 7,400 ₪ לכיתה, תגבור לימודים במקצועות עברית, מתמטיקה, אנגלית ומדעים. (עד 16 ש"ש לכיתה), תגבור לימודי יהדות- לקראת בגרות, שעות רב, הגדלת שעות הייעוץ החינוכי, הזנה.

תאריך אחרון להגשת הבקשה: 31/10/2017

קישור לקריטריונים >

קול קורא להצטיידות במוסדות המפעילים את תכנית טו"ב

קול קורא מיועד לרכישת ציוד מעבדות במגמות המפורטות, במוסדות המפעילים תכנית טו"ב:
התקציב למגמות מכונאות חשמל ורכב, ועוד – עבור מעבדה חדשה עד 230 אש"ח, עבודה שדרוג וחידוש – עד 100 אש"ח.
התקציב למגמות תכנון הנדסי, ניהול הייצור ותשתיות מיחשוב – עבור מעבדה חדשה עד 50 אש"ח, עבודה שדרוג וחידוש – עד 25 אש"ח.

תאריך אחרון להגשת הבקשה: 22/10/2017

לפירוט מלא קישור לקריטריונים >