קול קורא לתקצוב עבור שדרוג הציוד במגמות טכנולוגיות העל-תיכוני את הבקשה יש להגיש במערכת מרכבה. שימו לב קיימות שתי תקנות שונות.

קול קורא 8166 מגמות קיימות יג-יד עד 26.09.2017
קול קורא 8140 מגמות ישנות עד 17.09.2017

התקצוב מיועד לשדרוג הציוד במגמה טכנולוגית קיימת בהתאם להדגשים הבאים:

• המגמה לא תוקצבה ע"י משה"ח מתקציב בשלושת השנים האחרונות (תשע"ה-תשע"ז).
• הסכום למגמה עומד על 200,000 ₪ 100,000 ₪ או 50,000 ₪ תלוי מגמה. למשל מגמות הנדסת רכב בסכום הגבוה, הנדסת מכונות ואלקטרוניקה עיצוב מדיה יהנו כבשנה קודמת מסך מענק של 100,000 ש"ח, ומגמות אדריכלות הנדסת תוכנה תקשוב יהנו מהסכום הנמוך. בדקו את הרשימה המלאה בחוזר המצורף.
• מתקבל תקציב למגמה אחת בלבד.
• לא ניתן להגיש בקשה עבור אותה מגמה גם במסגרת קול הקורא שפורסם לתקצוב מגמות חדשות (מספר 7948).
• התקצוב מותנה באישור הפיקוח על פתיחת המגמה בפועל בשנה"ל תשע"ח.

התקצוב למוסד הינו עפ"י מספר מדדים: מס' תלמידי י"ג י"ד במוסד, ניצולת מעבדת המגמה עבורה מבוקש התקצוב, עמידה ביעד שיעור הסמכה על תיכונית, קידום יעדי חינוך טכנולוגי במוסד, סוציו אקונומי של המוסד.

קריטריונים לתקצוב