שמונה קולות קוראים עקרם מתמקד בקידום מקצועות מתמטיקה ואנגלית במגזר החרדי:

• הרחבת הסמכה להוראת המתמטיקה במגזר החרדי – 5 יח"ל – תכנית המשך מתשע"ח.

מוסדות זכאים: מכללות להכשרת מורים. נדרש כי  40% לפחות מסגל ההוראה בקורס יהיה בעל תואר שלישי.
מרכיבים מתוקצבים: שעות הוראה וכן השתתפות בשכ"ל לתלמידים.
תאריך אחרון להגשה: 7.10.18
קישור לקול קורא >>>

• מעורבות חברתית בקהילה תשע"ט זוכרים את הנופלים – חללי צה"ל ופעולות איבה.

מוסדות זכאים: מוסדות להכשרת עו"ה
מרכיבים מתוקצבים: מלגות לסטודנטים
תאריך אחרון להגשה: 10.10.18
קישור לקול קורא >>>

• פיילוט תגבור לימודי מתמטיקה ואנגלית במוסדות על יסודי חרדים – בחינה חיצונית שוות ערך ל 5 יחידות בגרות.

מוסדות זכאים: מוסדות על יסודי בפיקוח חרדי עבור כיתות י' עם לפחות 100 תלמידים בשכבה
מרכיבים מתוקצבים: שעות שבועיות פרונטל וריכוז, שעות תגבור וסכום הצטיידות עד 7,000 ₪ שנתי לסמינר.
תאריך אחרון להגשה: 11.10.18
קישור לקול קורא>>>

• יוזמות חינוכיות בתחום אנגלית ומתמטיקה מחוז המרכז תשע"ט

מוסדות זכאיים: גני ילדים, בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים.
מרכיבים מתוקצבים: פיתוח סביבה מעודדת למידה סכום שנתי של עד 7,000 ₪ לבית ספר.
תאריך אחרון להגשה: 30.10.18
קישור לקול קורא >>>

• תכנית ליווי אישי למורי כימייה בתחילת דרכם על ידי מורים מובילים בתחום הדעת

מוסדות זכאיים: מוסדות אקדמאים להכשרת מורים בעלי אישור מל"ג להוראת כימיה בחינוך העל יסודי.
מרכיבים מתוקצבים: א. שכר למוסד האקדמי עבור ריכוז, הוראה, הנחייה, ליווי אקדמי ומעקב אחר ביצוע הליווי. ב. תשלום למורה המלווה עבור הליווי.
תאריך אחרון להגשה: 25.10.18
קישור לקול קורא >>>

• אגף מחקר ופיתוח:

1. מעבדת חילוץ והנגשת תכניות חינוכיות המקדמות הכלה של תלמידים
מוסדות זכאיים: גני ילדים ובתי ספר שהתנסו בשנים האחרונות בפעילות חינוכית המקדמת הכלה והשתלבות של תלמידים שוני צרכים.
מרכיבים מתוקצבים: 2 שעות הוראה שבועיות.
תאריך אחרון להגשה: 30.10.18
2. תקצוב עבור פיתוח מוצרי חינוך מוטי עתיד – לצורך יישום נרחב במערכת החינוך.
מוסדות זכאיים: כלל המוסדות – מגני ילדים ועד מכללות
מרכיבים מתוקצבים: ייעוץ וליווי, מומחי הערכה, שעות לסגל הוראה, הצטיידות בציוד מתכלה וכלים טכנולוגיים תומכים, עיצוב סביבת למידה, נסיעות (ליזמים שאינם עובדי הוראה). כמו כן ניתן להשתמש בתקציב לצורך רכישת ציוד שאינו מתכלה.
תאריך אחרון להגשה: 31.10.18
קישור לקולות קוראים >>>

• תקצוב פעילות שנתית למוסדות לבנים בפיקוח חרדי בנושא עומקא דליבא

מוסדות זכאיים: מוסדות על יסודי לבנים בפיקוח חרדי (מוסדות תרבותי יחודי אינם זכאים)
מרכיבים מתוקצבים: פעילות לצוות ההוראה והתלמידים, ימי שיא ופיתוח והפקת חומרים נלווים.
תאריך אחרון להגשה: 31.10.18
קישור לקול קורא >>>