• פעילות להכשרת מנהיגות נוער "עמיתים משפיעים" למניעת סמים ואלכוהול

מוסדות זכאים: מוסדות שבנו תוכנית הכשרה ביישוב.
מרכיבים מתוקצבים: הכשרת מנהיגות נוער.
תאריך אחרון להגשה: 08.11.18
קישור לקול קורא >>>

• תמיכה בתחום מוסדות חינוך ולמידת מבוגרים.

מוסדות זכאים: מלכ"ר שפעילותו העיקרית היא בתחום למידת מבוגרים (מבוגר – החל מגיל 18)
מרכיבים מתוקצבים: פעילות לימודית (הוצאת תכנים לימודיים, קיום ימי עיון וכו')
תאריך אחרון להגשה: 02.12.18
קישור לקול קורא >>>

• תמיכה בתחום מדרשות ליהדות ולימודי ארץ ישראל.

מוסדות זכאים: מדרשות ליהדות וללימודי ארץ ישראל
מרכיבים מתוקצבים: הדרכה ושיפוצים (שיפוצים למוסדות המפעילים אכסניה בלבד).
תאריך אחרון להגשה: 02.12.18
קישור לקול קורא>>>

• תמיכה להכשרת אקדמים לקידום הוראת האנגלית במערכת החינוך

מוסדות זכאיים: מוסדות אקדמאים להכשרת עובדי הוראה.
מרכיבים מתוקצבים: שכר הוראה, החזר שכר לימוד ורכז.
תאריך אחרון להגשה: 08.11.18
קישור לקול קורא >>>

• הרחבת הסמכה להוראת מתמטיקה למורים בחינוך היסודי

מוסדות זכאיים: מוסדות אקדמאים להכשרת עובדי הוראה.
מרכיבים מתוקצבים: שכר הוראה, החזר שכ"ל ורכז
תאריך אחרון להגשה: 20.11.18
קישור לקול קורא >>>

• קול קורא לתקצוב בעלויות עבור הפעלת תוכנית התקשוב החדשה בבתי הספר בשנה"ל תשע"ט

מוסדות זכאיים: יסודי, חט"ב וחט"ע אשר טרם שולבו לתוכנית תקשוב לאומית בגישת ענן
מרכיבים מתוקצבים: הוצאות מחשוב ותקשורת – הצטיידות חד פעמית והוצאות שוטפות
תאריך אחרון להגשה: 17.11.18
קישור לקול קורא >>>

• תמיכות באנשים עם מוגבלויות

מוסדות זכאיים: כלל המוסדות בהתאם לקריטריונים ספציפיים
מרכיבים מתוקצבים: קיימות מספר אפשרויות לבקשות: – רכישת רכב להסעת נכים / טיפול באנשים עם מוגבלויות / שיפוצים של מפתנים לנוער על רצף הסיכון / טיפול בלקוי שמיעה ושיקומם / סיוע לנפגעי פעולות איבה / תוכנית התנדבות שיקומית.
תאריך אחרון להגשה: 02.12.18
קישור לקול קורא >>>

• הצטיידות למוגבלים בראיה ושמיעה

מוסדות זכאיים: בעלויות על מסגרות חינוך רשמי ומוכש"ר בכל הגילאים
מרכיבים מתוקצבים: ציוד ועזרים טכנולוגיים
תאריך אחרון להגשה: 26.11.18
קישור לקול קורא >>>

• הצטיידות לתלמידים בחינוך המיוחד

מוסדות זכאיים: מוסדות בהן תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
מרכיבים מתוקצבים: ציוד ועזרים טכנולוגיים
תאריך אחרון להגשה: 26.11.18
קישור לקול קורא >>>

• תכנון ועיצוב מרחבי

מוסדות זכאיים: בתי ספר בכל שלבי הגיל שפיתחו מודלים למידה חדשניים
מרכיבים מתוקצבים: הצטיידות ושיפוצים עד 80,000 ₪ למוסד
תאריך אחרון להגשה: 16.12.18
קישור לקול קורא >>>