א. הקצבות כח אדם בתפקידי חינוך ונוער בסיכון –
תאריך אחרון: 12.05.19

תקציב מיועד לכח אדם ניהולי ומקצועי – לחינוך ילדים ונוער בסיכון.
היקף פוטנציאל תקציב לרשות:

 מספר משרות - פוטנציאל לאישורתקרת עלות משרה מתוקצבת - שנתיסה"כ פוטנציאל תקציב רשותי
מנהל מחלקה לחינוך ילדים ונוער בסיכון190,00090,000
מנהל יחידה לחינוך ילידה ונוער בסיכון170,00070,000
בעל תפקידים אחרים12.560,000750,000

שימו לב! קול קורא זה מחליף את הקול קורא להפעלת יחידות לקידום נוער.
הקול הקורא כולל בקשת תקצוב עבור מנהל מחלקה/יחידה, בעלי תפקידים בתכנית היל"ה, רכזי תכניות רווחה חינוכית, מועדוניות ותכנית להב"ה (במועצה אזורית)
הקריטריונים ואופן חלוקת התקציב מפורטים בקישור שלהלן >>>

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ב. מרכזי מצוינות לתלמידים מצטיינים באמנויות תש"פ –
תאריך אחרון: 09.05.19

תקציב להפעלת מרכז מצויינות לפעילויות בנושאי אמנות / כתיבה יוצרת / אקולוגיה המתקיימות לאחר שעות הלימודים.
קיימים קריטריונים לאופן חלוקת התקצוב המתייחסים להפעלה בשנים קודמות, איכות התכנית וכדו', גובה בקשת ההקצבה לא יעלה על 100,000 ש"ח.
הקול הקורא כולל בקשת תקצוב עבור השתתפות בשכר מנהל התכנית ומומחים חיצוניים, חומרים וציוד מתכלה, ימי עיון וימי שיא, סדנאות, כניסה לאתרים וכו'.
שימו לב! הרשות מתחייבת לממן לפחות 50% מעלות הפעילות המתוקצבת.
הקריטריונים ואופן חלוקת התקציב מפורטים בקישור שלהלן >>>

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ג. עיר הילדים והנוער קיץ תשע"ט –
תאריך אחרון: 15.05.19

תקציב מיועד להפעלת תכנית קיץ לילדים ונוער.
התקציב מועבר לרשות עפ"י מפתח של מספר התושבים, להלן פרוט סכומים מקסימליים לתקצוב:

מספר תושבים ברשותפוטנציאל תקצוב
499-15,00015,000
15,001-29,99925,000
30,000-40,00085,000
40,001-80,000110,000
80,001-200,000160,000
200,001 ומעלה250,000

הקול הקורא כולל בקשת תקצוב עבור כח אדם להפעלת התכנית, תוכן חינוכי הכולל: פרסום האירועים, ציוד מתכלה וכן הסעות.
הקריטריונים ואופן חלוקת התקציב מפורטים בקישור שלהלן >>>