​כמדי סוף שנה, משרד החינוך מעלה הילוך בפרסום קולות קוראים.
והשנה, עוד יותר מכל שנה, פתיחת דלתות למוסדות מוכש"ר.

בימים אלו כדאי להקצות במוסד גורם אחראי שיהיה ערוך ערני וזמין להגשת הקולות הקוראים. חשוב לב לפרטים ולא לפול במסמכים וברישומים הטכניים.
ההגשות מבוצעות במערכת מרכב"ה. אם הגשתם השנה בקשה במרכב"ה, רוב הטפסים כבר מוכנים. אל תתלבטו הרבה! זו הזדמנות לעורר את מי שעדיין אין לו כרטיס מרכב"ה וכן לעודד להגיש מדי שנה בקשה אחת בכל מקרה, על מנת שהמערכת תהיה עדכנית.
מה נשאל את עצמנו?​

> האם אני ערוך לבצע את המשימות הנדרשות?
> האם קיימת כדאיות כלכלית למוסד. התשובה אינה זהה בין המוסדות ותלויה בין היתר האם מדובר בפעילות הקיימת ברובה או חלקה כבר במוסד.

תקצוב התאמת נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה לשנה"ל תשע"ח (לפי סוג הלקות)​, ​הצטיידות במסגרות החינוך המיוחד בחינוך הרשמי והמוכש"ר, הצטיידות מרכזים טיפוליים למוגבלות בשמיעה​.

קולות קוראים נוספים – מוצגים לפי סדר מועדי הגשה, לחיצה על המילה המודגשת מובילה לקישור​

* מעורבות חברתית בקהילה – פעילות בנושא הנצחת ​חללי צה"ל, נפגעי פעולות איבה ותאונות דרכים – ​הכשרת עובדי הוראה
תאריך הגשה 9.11.17
​* מב"ס למניעת שימוש בסמים ואלכוהול – ​על יסודי
תאריך הגשה 10.11.17
* "הדרך החדשה" – שילוב של של בני נוער יוצאי אתיופיה במערכת החינוך ובחברה הישראלית – ​​על יסודי​​
תאריך הגשה 16.11.17
​* הצטרפות למעבדות מו"פ – שלב 3 – ​כלל המוסדות ​
תאריך הגשה 16.11.17
​* תקצוב יוזמות בנושא "הארץ הטובה" (5,000-7,000 ש"ח לביה"ס) – ​יסודי ועל יסודי
תאריך הגשה 20.11.17

* פיתוח מוצרים טכנולוגים דרך זירות חדשנות לשנה"ל תשע"ח – ​הכשרת עובדי הוראה
תאריך הגשה 22.11.17
​* תקצוב מרחבי למידה חדשנים במחוז הצפון בשנה"ל תשע"ח (עד 100 אש"ח) – ​חט"ב
תאריך הגשה 30.11.17
* פרס קליטה מיטבית של מורים​ עולים חדשים, אתיופים או מורים עם מוגבלויות בשלב הכניסה לביה"ס (5,000 ש"ח לבי"ס) – ​יסודי + על יסודי
​תאריך הגשה 31.12.17