בהתאם לקול הקורא שפורסם, מוסדות על יסודיים, אשר מפעילים מגמות חדשות בשנת תשע"ח, זכאים לתקציב הצטיידות.

דגשים לתקציב:

> סכום התקציב 100-150 אל"ש בהתאם לסוג המגמה.
> בכל מוסד תתוקצב מגמה אחת בלבד.
> מוסד שאושרו לו מספר מגמות חדשות בשנת תשע"ח מומלץ לבדוק קודם הגשת הבקשה בגין איזו מגמה מתוכן יקבל את התקצוב המקסימלי.

חשוב לשים לב כי רכישת הציוד צריכה להיעשות בהתאם לרשימת תקני הציוד המפורסמת באתר, לקישור לחץ >

להלן פרוט מגמות שלא תתוקצבנה במסגרת קול קורא זה:
מגמות רכב, אוטוטק, הנדסת מכונות, מערכות יצור ממוחשבות, אומנות הבישול והאפייה המלונאית וביוטכנולוגיה.

תאריך אחרון להגשת בקשה במרכבה: 18.5.17
לסיוע וייעוץ בהגשת הבקשה: פנו למירי סוקולובסקי, רכזת תחום תקציבים: מייל.miris@cpa.mishor.co.il

קישור לקול קורא >