פורסם קול קורא לתגבור במקצועות השונים. אפשרי להגיש בקשה ל20 מקצועות שונים, כאשר לכל מקצוע קיימים קריטריונים ייחודיים.
הבקשה תוגש באמצעות האינטרנטי – בטופס אינטרנטי ייעודי לכל מקצוע.
קישור לבקשות
המקצועות הרלוונטיים הם באשכול רוח וחברה, מורשת מדעים ושפות (צרפתית, אידיש, ערבית ועברית).

אשכולהתבחיניםטפסי הבקשה
אשכול רוח וחברהאזרחותאזרחות
גיאוגרפיה - אדם וסביבהגיאוגרפיה - אדם וסביבה
ספרות בחינוך הממלכתיספרות ממלכתי
ספרות בחינוך הממלכתי דתיספרות מממלכתי דתי
היסטוריה ממלכתי וממ"דהיסטוריה ממלכתי וממ"ד
חינוך פיננסיחינוך פיננסי
חינוך אזרחי דמוקרטי וחיים משותפיםחינוך אזרחי דמוקרטי וחיים משותפים
שיח ושיגשיח ושיג
לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיהלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
כיתות עירוניות ועל אזוריות להסטוריה ספרות ואזרחותכיתות עירוניות ועל אזוריות להסטוריה ספרות ואזרחות
אשכול מורשתמקצועות היהדות 5 יח"לתושב"ע ומשפט עברי
מחשבת ישראל
תנ"ך
אשכול מדעיםמדע וטכנולוגיה לכל (מוט"ב)מדע וטכנולוגיה לכל (מוט"ב)
כימיהכימיה
ביולוגיהביולוגיה
פיזיקהפיזיקה
אשכול שפותצרפתיתצרפתית
אידישאידיש
השפה הערביתהשפה הערבית
עולם הערבים והאיסלאםעולם הערבים והאיסלאם
מיזם בהבעה עבריתמיזם בהבעה עברית