עיריית ירושלים קוראת לבתי ספר יסודיים (כיתות א-ח) בירושלים המפעילים מוסד מוכר שאינו רשמי, להגיש בקשות לקבלת תקציב בהתאם לתיקון סעיף 11 לחוק חינוך ממלכתי, המכונה "חוק נהרי", התקציב מיועד להשתתפות במימון הוצאות הפעלת בית הספר שאינן מתוצקבות ממשרד החינוך. חלה חובה להגיש את רשימת התלמידים המפורטת בקובץ ממוחשב ומודפס.
תאריך אחרון להגשה: 22.6.17, בשעה 12:00.
קישור למסמכים הנדרשים: קישור לחוק נהרי
למידע על חוק נהרי – ראה קישור למאמר.