קול קורא ייעודי עבור תמיכה במיזמים כלכליים – רשויות באשכולות 1-5.
התאגידים העירוניים מהווים זרוע ביצוע ארוכה של הרשויות המקומיות, ומאפשרים להן לפעול בצורה יעילה ומקצועית לשם אספקת שירותים ציבוריים מחד, וקידום פיתוח כלכלי מאידך. לאור זאת, ניכר כי בשנים האחרונות יותר ויותר רשויות מקומיות מפעילות תאגידים עירוניים בביצוע פרויקטים, במתן שירותים ובמציאת מקורות הכנסה לרשות המקומית לטובת התושבים.
אחת מהמטרות המרכזיות של משרד הפנים בשנים האחרונות הינה חיזוק העצמאות של הרשויות המקומיות ולאור זאת פורסם קול קורא ייחודי, שעל ידו הרשות המקומית תוכל לקבל תקציבים לקידום פרויקטים עירוניים אשר יבוצעו ע"י תאגידים עירוניים.

אילו רשויות זכאיות לתמיכה?

• אשכול הרשות 1-5.
• התמיכה מבוקשת עבור תאגיד עירוני בשליטה מלאה של הרשות.
• תקנון התאגיד מוסדר על פי נוהל האסדרה של משרד הפנים.
• תאגידים עירוניים שכלל חברי דירקטוריון / ועד מנהל של התאגיד אושרו על ידי הועדה לבחינת מינויים או מצויים בתהליכי אישור בוועדה לבחינת מינויים.

תנאים לתקציב

1. התמיכה שתינתן עבור כל בקשה לא תעלה על גובה עלות הפרויקט בניכוי השתתפויות אחרות.
2. סכום הסיוע לכל תאגיד עירוני לא יעלה על 400,000 ש"ח.

דוגמאות למיזמים:
פיתוח איזור תעשיה – הקמת מינהלת. הקמת מועדון תרבות, בריכה, באופן כללי: כל מיזם כלכלי שמביא לפיתוח כלכלי.

הצגת המיזם:
את המיזם יש להציג כתכנית עיסקית ובפורמט מצגת. התכנית העיסקית תתייחס ל5 שנים קדימה.
דגשים לתכנית עיסקית:
בעריכת התכנית העיסקית יש לשום את הדעת על: היקף הפרויקט. (עלויות, וכימות מספר מ"ר/יחידה רלוונטית אחרת), משך זמן הקמה, פוטנציאל נהנים, סוגי פעילויות וכן הלאה.

[תאריך אחרון להגשה: 28.2.2018]

לנוחיותכם:
קישור לקול קורא >>>