פורסם קול קורא להצטיידות טכנולוגית במגמות חדשות – בכיתות י"ג י"ד.
מטרת ההקצבה: עידוד החינוך הטכנולוגי העל תיכוני
למי מיועד? למוסדות על תיכוניים כהמשך לחטיבה עליונה וכן למוסדות על- תיכוניים.

שם המגמה הראשיתתקצוב
הנ' מכונות / הנ' אלקטרוניקה ומחשבים / הנ' חשמל ובקרת אנרגיה /
הנ' ביוטכנולוגיה / מערכות טלוויזיה וקולנוע / פרמדיקים / עיצוב מדיה
עד - 100,000 ₪
הנדסת בניה ואדריכלות / הנדסת תכנה / מערכות תקשוב /
הנדסת תעשייה וניהול / ניהול עסקי
עד - 50,000 ₪

דגשים לתקציב

– כל מוסד יתוקצב עבור מגמה אחת בלבד.
– לא יתאפשר לקבל תקציב עבור אותה מגמה מתקציב הצטיידות ל'מגמות קיימות'.
– פתיחת המגמה לא נעשתה במקביל לסגירת מגמה אחרת.
– המגמה שתיפתח חדשה – כלומר לא היתה פעילה במשך 3 שנים לפחות.

מדדים לחלוקת התקציב

המוסדות שיגישו בקשה יקבלו ניקוד בהתאם למדדים, התקציב יוקצה תחילה למוסדות עם הניקוד הגבוה ביותר ומטה עד לגמר התקציב. המדדים המשפיעים: מספר התלמידים בי"ג י"ד, מספר התלמידים במגמה, יחס התלמידים בחינוך הטכנולוגי, עמידה ביעד שיעור הסמכה על תיכונית, מדד הטיפוח של המוסד.

קישור לקריטריונים

את הבקשה יש להגיש במערכת מרכבה עד לתאריך 23.7.2017