[מועד הגשה: 28.06.2018]

הקרן לשמירה על שטחים פתוחים מזמינה רשויות מקומיות וגופים סטטוטוריים להגיש פניות לקידום פרויקטים בתחומי השטחים הפתוחים לרבות:

– פרויקטים שעניינם הקמת פארקים גדולים ואזורי נופש מטרופוליניים.
– שימור ופיתוח אזורי נחל וסביבתו.
– הנגשה ושבילים.
– שימור ושיקום המגוון הביולוגי.
– מבצעי ניקיון בשטחים הפתוחים ועוד.

ניתן לבקש עבור פרוייקטים בשלבים הבאים:

סוג פרויקטמקסימום תקצוב
פעולות בתחום הביצוע/ תכנון ביצוע6,000 אלפי ש"ח
פעולות בתחום התכנון1,000 אלפי ש"ח
פעולות בתחום איסוף ריכוז ועיבוד נתונים-סקרים-ניטור ומחקר.400 אלפי ש"ח

סכום התקצוב המקסימלי לגוף מסך הקולות הקוראים במסגרת ה"קול קורא" (לסך הפרויקטים) – לא יעלה על 10% מסך התקציב השנתי.
קישור לקול קורא >>>

המחלקה המוניציפלית במשרדנו מסייעת בייעוץ ובהגשת הבקשה במרכבה. מעוניינים בסיוע בהגשה? פנו לרו"ח ברכי קופמן: brachi@cpa.mishor.co.il