אתרי ממשלה

אתרים שימושיים לעמותות

מאגרי מידע

אתרי משרד החינוך

עדכונים שוטפים

טפסים לפתיחת עמותה

פתיחת תיק במע"מ למלכ"ר
טופס פתיחת תיק במס הכנסה
טופס פתיחת תיק ברשם העמותות

טפסים – מס הכנסה

טופס פתיחת תיק חברה
טופס פתיחת תיק עצמאי
דוח שנתי לחברה 2015
דוח שנתי לעצמאיים 2015