רמת השירות הינה פרמטר חשוב בתקציב מוסדות על יסודי. רמת השירות נקבעת למוסד ע”פ התנאים הסביבתיים ללמידה. הציון המתקבל (שנע בין 89% ועד 100%) מוכפל בתקציב הבסיס המחושב למוסד ומביא לתוצאת תקצוב סופית.

מרבית הניקוד היא על היקף כח אדם מסייע: טכנאי מעבדות, מתאמי מיחשוב, ספרן וגם רופא ואחות. כמוכן תקן שעות של יועץ ורכז חינוך חברתי (המדווח במצבת המורים). בתי הספר נדרשים לדווח מדי שנה על תקני כח האדם שהם מעסיקים. הדווח מבוצע באתר ייעודי, ובהתאם לכך נקבע ציון ‘רמת שירות’ לכל מוסד. הדיווח הינו פרטני וכולל שמות המועסקים והיקף ההעסקה.

הסבר קצר כיצד מחושב שיעור רמת השרות: ציון בסיס למוסד עומד על 89%. תוספת של 11% מושפעת ממרכיבי השרות המבוצעים במוסד. השיעור שנקבע לכל רכיב מחושב ע”י משרד החינוך בהתאם למוסד נורמטיבי שעליו מתבסס המודל. עלויות נורמטיביות במשק, ביחס לגודל כיתה נורמטיבי המקיימת לימודים בהיקף עיוני רגיל. בפועל מוסדות שונים יושפעו ביחס שונה.
רכיבי רמת השירות הינם חלק מהמרכיב הקבוע, המתקבל שקלית ובאופן זהה לכל התלמידים. אך ציון רמת השירות מוכפל בסופו של דבר בכלל התקציב.

דיאגרמה

הדגשים בדיווח רמת שירות:

• בדיקת "עלות מול תועלת" – מומלץ לבצע השוואה בין עלות העסקת עובד השרות מול תוספת התקציב. כלל האצבע: ככל שערך שעות הוראה במוסד גבוה יותר ההשלכה התקציבית מכל הפסד של שיעור רמת שרות, תהיה גבוהה יותר והמשמעות היא שתוספת העלות של רמת השרות נמוכה מתוספת התקציב.
• יועץ ורכז חינוך חברתי – שעות העסקתם מהוות חלק מסל שעות ההוראה במוסד. במקרים רבים הפחתת שעות אלו תגרור צורך להוספת שעות הוראה אחרות ע"מ להגיע לניצול של 94% מהתקציב.
• תעודות לבעלי התפקידים – החל משנת הלימודים הנוכחית לא נדרש אישור העסקה ליועץ. רכז חינוך חברתי – עדיין נדרש לאישור ע"י מינהל חברה ונוער.
• אפשרות ערעור – לאחר קביעת רמת השירות למוסד ניתן לצפות באופן החישוב בדוח "תחקור רמת שירות" במקרים בהם יש למוסד השגה על אופן החישוב ניתן להגיש ערעור עד ה 30.6.2020. לסיוע בבדיקת רמת השרות ומיצוי תקציבי פנו אלינו (מירי סוקולובסקי או בתיה ברזל).