לראשונה! מוסדות על יסודיים מתבקשים לצרף תעודות הסמכה בדיווח על רמת השירות

פרמטר חשוב בתקציב מוסדות על יסודיים הינו 'רמת השירות'. רמת השירות נקבעת למוסד ע"פ התנאים הסביבתיים ללמידה. הציון המתקבל (שנע בין 88% ועד 100%) מוכפל בתקציב הבסיס המחושב למוסד ומביא לתוצאת תקצוב סופית.
מרבית הבחינה היא על היקף כח אדם מסייע: טכנאי מעבדות, מתאמי מיחשוב, ספרן וגם רופא ואחות. כמוכן תקן שעות של יועץ ורכז חינוך חברתי (המדווחות במצבת המורים). בתי הספר נדרשים לדווח מדי שנה על תקני כח האדם שהם מעסיקים. הדווח מבוצע באתר ייעודי, ובהתאם לכך נקבע ציון 'רמת שירות' לכל מוסד. הדיווח הינו פרטני וכולל שמות העובדים המועסקים והיקף ההעסקה. השנה לראשונה מתבקשים המוסדות בצירוף התעודות של הצוות המדווח.

הסבר קצר כיצד מחושבת שיעור רמת השרות: ציון בסיס למוסד עומד על 88%. תוספת של 12% מושפעת ממרכיבי השרות המבוצעים במוסד. השיעור שנקבע לכל רכיב מחושב ע"י משרד החינוך בהתאם למוסד נורמטיבי שעליו מתבסס המודל. עלויות נורמטביות במשק, ביחס לגודל כיתה נורמטיבי המקיימת לימודים בהיקף עיוני רגיל ובפרופיל ממוצע.
בפועל מוסדות שונים יושפעו ביחס שונה. פעמים עלות המרכיב גבוהה מתוספת התקציב ולהפך.
רכיבי רמת השירות הינם חלק מהמרכיב הקבוע, המתקבל שקלית ובאופן זהה לכל התלמידים. אך ציון רמת השירות מוכפל בסופו של דבר בכלל התקציב.
כלל האצבע: ככל שתקציב שעות הוראה לתלמיד גבוה יותר (פרופיל מוסד גבוה, מגמות טכנולוגיות וכדו') – ההשלכה התקציבית מכל הפסד של שיעור רמת שרות, תהיה גבוהה יותר והמשמעות היא שתוספת העלות של רמת השרות נמוכה מתוספת התקציב.

תמיד מומלץ לבדוק את שיעור השפעת תוספת הרכיבים. בדיוק בשביל זה פותח מחשבון במשרד מישו"ר ותוכלו לפנות לרפרנטית שלכם או למירי סוקולבסקי, מנהלת המחלקה למקסום תקציבים miris@cpa.mishor.co.il

%d7%a8%d7%9e%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa